تبلیغات
winx club & 1D - کسانی که نظرات رو جبران نمیکنن
work hard play hard be kind
من در این پست اسم کسانی که نظات رو جبران نمیکنن رو میزارم 

1-بلوم وینکس یا درسا                جبران کرد 

2- ایدا یا بلوم